Thomas Gressnes
© Foto: Kjetil Nilsen ved UiT

Thomas Gressnes

Thomas Gressnes er førstelektor ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra undervisning innen alle de ulike hovedfagområdene (organisasjonsteori, bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og metode). Han har også drevet tverrfaglig forskning innenfor disse fagområdene. Gressnes har vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad i mange år og har vært sentral i utviklingen av fag- og studieplaner innenfor de økonomisk administrative utdanningene.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1