Therese Saltkjel

Therese Saltkjel

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Therese har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk om velferdsproblemer blant mennesker med sosiale- og helseutfordringer i ulike sosialpolitiske kontekster. Hun har vært koordinator og postdoktor i INTEGRATE og er interessert i temaer som komparativ sosial – og velferdspolitikk, levekår, fattigdom og marginalisering og samordning av tjenester i kontekst av arbeidslivsdeltagelse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform