Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno (1903-1969) var tysk sosiolog og filosof. Han var sentral innen Frankfurterskolen, og blant hans mest kjente verker er boken Opplysningens dialektikk som han skrev sammen med Max Horkheimer. Et essay fra denne – Kulturindustri – ble utgitt i ny rekke av Cappelens upopulære skrifter som bok nr.3 i 1991.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform