Terje Høiland

Terje Høiland

Terje Høiland er høgskolelektor og underviste i IKT ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I flere år hadde han som hovedoppgave å undervise og veilede studenter i bruk av digitale verktøy og medier i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Høiland har publisert flere lærebøker om IKT i lærerutdanningene.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform