Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel er førsteamanuensis i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i teologi. Hennes forskning er primært innenfor fagfeltet praktisk teologi med fokus på diakoni og sjelesorg i internasjonal kontekst, samt tema knyttet til Den norske kirkes trosopplæring. I doktoravhandlingen analyserer hun kvinners erfaring med kirken fra et kjønns- og diakonalt empowerment perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3