Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel er førsteamanuensis i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i teologi. Hennes forskning er primært innenfor fagfeltet praktisk teologi med fokus på diakoni og sjelesorg i internasjonal kontekst, samt tema knyttet til Den norske kirkes trosopplæring. I doktoravhandlingen analyserer hun kvinners erfaring med kirken fra et kjønns- og diakonalt empowerment perspektiv.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

 • Missiologi av Ingrid Eskilt, Kari Storstein Haug, Jeppe Bach Nikolajsen og Frank-Ole Thoresen (Heftet)

  Missiologi

  En innføring

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2022 ISBN 9788202727444 Heftet Akademisk
 • Religiøst medborgerskap av Inger Marie Lid og Anna Rebecca Solevåg (Open Access)
  Open Access

  Religiøst medborgerskap

  Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202630539 Open Access Akademisk
 • Religiøst medborgerskap av Inger Marie Lid og Anna Rebecca Solevåg (Heftet)

  Religiøst medborgerskap

  Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202681081 Heftet Akademisk