Teresa Cadierno

Teresa Cadierno

Teresa Cadierno er professor i andrespråkstilegnelse og leder av Center for Language Learning ved Syddansk Universitet. Hennes forskningsinteresser dreier seg blant annet om a) andrespråkstilegnelse i undervisning med særlig fokus på L2 innlæreres tilegnelse av grammatikk, betydningen av alder i L2 tilegnelse og hvilken rolle undervisning spiller, særlig «processing instruction», og b) anvendt bruksbasert/kognitiv lingvistikk, med særlig fokus på å undersøke andrespråkslæring som en prosess som innebærer å rekonstruere et andrespråk og lære «re-think for speaking».

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform