Synne Sætrang
© Institutt for samfunnsforskning

Synne Sætrang

Synne Sætrang (Master sosiologi) er tidligere vitenskapelig assistent og prosjektrådgiver ved Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Jobber nå som frivilligkoordinator i Kirkens Bymisjon (Stovner Frivilligsentral). Hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som frivillig innsats, integrasjon og sosial kapital. Hun er blant annet medforfatter av rapporten Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst og forfatter av rapporten “Ikke bare en Facebookgruppe”- En casestudie av Refugees Welcome-nettverket i Norge.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2