Synne Ingrid Lian

Synne Ingrid Lian

Synne Ingrid Lian er ansatt som anestesisykepleier ved avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken Ullevål, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet anestesisykepleier og barnesykepleier og har mastergrad i anestesisykepleie.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform