Sverre Martin Nesvåg

Sverre Martin Nesvåg

Sverre Nesvåg er sosialantropolog og dr.philos. på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Han har arbeidet med rusmiddelforskning siden 1987 og er i dag forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). Tidligere har han vært forsker og leder ved Rogaland A-senter og forsker og forskningssjef ved IRIS. Nesvåg har vært leder og medlem i flere nasjonale arbeidsgrupper og utvalg og er tildelt flere priser for sitt arbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform