Sven-Erik Hansén

Sven-Erik Hansén

er professor emeritus i pedagogikk ved Åbo Akademi, Vasa, Finland og har vært professor II ved Universitetet i Oslo 2010–2013. Hans forskningsinteresser har særlig omfattet læreplanteoretiske temaer, lærerutdanning og veiledning/mentorskap. Han har hatt ulike oppdrag for universiteter og høgskoler og for institusjoner i Norden med ansvar for å evaluere lærerutdanninger og for å finansiere utdanningsforskning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform