Svein-Erik Andreassen

Svein-Erik Andreassen

er førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hans primære forskningsinteresse er å analysere læreplaner for og i grunnskole og videregående skole. Han forsker også på studenters samarbeid med praksislærere om aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3