Svein Slettan
© Foto: UiA

Svein Slettan

Svein Slettan er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han underviser i litteratur i lærarutdanninga og på studiet i skolebokkunnskap. Han har skrive ph.d.-avhandlinga Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film (2009), og har publisert boka Inn i barnelitteraturen. Artiklar om bøker for barn og unge (2010) og elles artiklar om litterære enme, særleg barne- og ungdomslitteratur. Han er redaktør av Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform

Anmeldelser

«Denne antologien tar utgangspunkt i alle typer tekster som har ungdom som målgruppe. Dermed blir både fagbøker, film og digitale tekster inkludert. Både norske fagbøker og ungdomsfilmer blir belyst. Gunhild Kvåle ser nærmere på det mangfoldet av tekster som inngår i ungdommers digitale hverdag. Interaktivitetsmuligheter og sosiale medier diskuteres bl.a. med eksempler fra blogger og twitter-meldinger. Mange forbinder den tradisjonelle ungdomslitteraturen kun med ungdomsromaner, men her er det også egne kapitler om dikt og bildebøker. Den siste delen av boka er rettet inn mot litterære analyser og litteraturundervisningen i skolen, bl.a. gjennom eksempelanalyser og leserorientert metodikk».

Hanne Kiil, Norsklæreren