Svein Skjøtskift

Svein Skjøtskift

Svein Skjøtskift er spesialist i henholdsvis psykiatri og i rus- og avhengighetsmedisin, og er overlege ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus HF. Skjøtskift er styremedlem i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM) og medlem i Legeforeningens spesialitetskomité for rus- og avhengighetsmedisin.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform