Svein Sjøberg
© Svein Sjøberg

Svein Sjøberg

Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i læreplanarbeid og har skrevet lærebøker for alle nivåer i utdanningssystemet. Sjøberg er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Teknisk Videnskapsakademi og er æresprofessor ved flere utenlandske universiteter.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform