Svein Michelsen

Svein Michelsen

Svein Michelsen er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han er også engasjert i bistilling som forsker 1 ved NIFU. Michelsen arbeider med problemstillinger omkring utdanningspolitikk med særlig fokus på høgre utdanning samt fag- og yrkesopplæring. Innen området høgre utdanning er han engasjert i flere prosjekter som Transforming Universities i Europe (TRUE) finansiert av European Science Foundation, et komparativt, kryssnasjonalt internasjonalt prosjekt som omfatter forskere fra 8 europeiske land, samt i studier av læringsutbytte som pedagogisk og politisk instrument (Higher Education Learning Outcomes), finansiert av Norges Forskningsråd.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform