Svein Kyvik

Svein Kyvik

Omtale
Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU. Han har i over 30 år arbeidet med problemstillinger knyttet til utviklingen av universitets- og høgskolesystemet. Kapitlet bygger på hans bok: The Dynamics of Change in Higher Education. Expansion and Contraction in an Organisational Field. Boka ble utgitt av Springer i 2009.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1