Svein Bøe
© Svein Bøe

Svein Bøe

Svein Bøe er dr. philos og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har tidligere arbeidet i skolen, psykiatrien og PP-tjenesten. Fra 1992 har han ved siden av undervisning og veiledning av studenter, forsket på læring i praksis og hvordan studenter lærer yrkesrollen i praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform