Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen

Susanne Therese Hansen har mastergrad i statsvitenskap fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun er nå doktorgradsstipendiat ved samme institutt. I doktorgradsavhandlingen studerer hun effektiviteten til EUs regelverk for kontroll av konvensjonell våpeneksport. Foruten en empirisk interesse i våpeneksport, dens kontroll og dens implikasjoner, er hun interessert i utenriks- og sikkerhetspolitikk, regimeeffektivitet, hvordan regionale samarbeid fungerer, og hvordan stater ivaretar sine normative forpliktelser.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform