Stine Ravndal Nygård

Stine Ravndal Nygård

har mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hennes forskning er rettet mot implementering og organisatoriske endringsprosesser. I masteravhandlingen studerte hun leans innreise i klasserommet og dokumenterte hva som hendte da ny praksis møtte etablert praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform