Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen er en av Nordens fremste forskere på barn og medier og hun er en aktiv samfunnsdebattant i Danmark. Johansen arbeider ved Aarhus Universitetet i Danmark og har en ph.d i medievitenskap. Hennes doktorgrad Seere i bleer - små børns møde med medier danner utgangspunkt for arbeidet med boken Barns liv og lek med medier. Johansen har gjennom mange år forsket på barns bruk av medier i hverdagslivet og hun har særlig vært opptatt av barns lekende aktiviteter og at mediene er del av barnas liv og lek.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform