Stig Harald Solheim
© Stig Harald Solheim

Stig Harald Solheim

Stig H. Solheim er for tiden konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Han har permisjon fra sin stilling som postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, hvor han også fikk sin ph.d. i rettsvitenskap. Foruten bokens tema, har Solheim en allsidig forskningsproduksjon innenfor flere fagfelt, blant annet erstatningsrett.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform