Stian Biong

Omtale
Stian Nissen Biong er professor i psykisk helsearbeid og ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

Han er sykepleier og har master- og doktorgrad i folkehelsevitenskap. Biong har arbeidet med personer med rusproblemer i Oslo kommune i om lag 20 år. Hans forskningsaktiviteter har vært knyttet til å utvikle kunnskap om innsideperspektivet ved alvorlig rusavhengighet, overdoser og selvmordsproblematikk. Biong deltar i planleggingen av en nordisk multisenterstudie om betydningen av sosiale nettverk i bedringsprosessene til personer med samtidig psykisk lidelse og rusproblemer. Han deltar også i utviklingen av nasjonal faglig retningslinje om avrusning i regi av Helsedirektoratet.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1