Stein Knardahl

Stein Knardahl

Stein Knardahl (dr. med.) er avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han har vært professor II ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo i 15 år. Knardahl har også ledet forskningsprogrammene «Helse i arbeidslivet» og «Arbeid og helse» for Norges forskningsråd. Han har evaluert forskningsinstitutter i Sverige og Danmark og vært medlem av og ledet bevilgningskomiteer for Forskningsrådet för arbete og socialvetenskap i Sverige i flere år. Videre har han ledet en partssammensatt gruppe som utredet utstøtning fra offshoreindustrien for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Knardahl har skrevet boken Kropp og sjel. Psykologi, biologi og helse og publisert 66 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform