Stein Gunnar Larsen

Stein Gunnar Larsen

Stein Gunnar Larsen, ph.d., seksjonsoverlege for kirurgisk onkologi ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Leder av Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, psudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom. Medlem av Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe (NGICG).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Kreftsykepleie av Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (Innbundet)

    Kreftsykepleie

    Pasient, utfordring, handling

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2017 ISBN 9788202493103 Innbundet Akademisk