Solveig Botnen Eide

Solveig Botnen Eide

Omtale
Solveig Botnen Eide er professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet Agder. Hennes undervisnings og forskningsinteresse er særlig knyttet til profesjonsetikk og etiske utfordringer i ulike deler av velferdsfeltet.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2