Solveig Botnen Eide

Solveig Botnen Eide

Solveig Botnen Eide er professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet Agder. Hennes undervisnings og forskningsinteresse er særlig knyttet til profesjonsetikk og etiske utfordringer i ulike deler av velferdsfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4