Solfrid Vatne
© Høgskolen i Molde

Solfrid Vatne

Solfrid Vatne er rektor ved Høgskolen i Molde og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag samme sted. Hennes arbeidsfelt er videreutdanning i psykisk helsearbeid og mastergrad i helse- og sosialfag. Hun har flere forskningsprosjekter innen området psykisk helsearbeid, med spesielt fokus på miljøterapi og tema som brukermedvirkning, grensesetting og anerkjennende kommunikasjon og livskvalitet. Hun har publisert flere bøker og bokkapitler og internasjonale og norske forskningsartikler fra dette feltet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform