Siv Lund
© Foto: Marte Lund-Eriksen

Siv Lund

Siv Lund er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har mange års erfaring som lærer i den videregående skole og har siden 2011 jobbet med undervisning og forskning på kroppsøvingsseksjonen på lærerutdanningen. I sin forskning interesserer hun seg for lek og fysisk aktivitet blant barn og unge. Lund er blant annet bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1