Siv K. Stafseth

Siv K. Stafseth

Siv K. Stafseth er utdannet anestesi- og intensivsykepleier og har ph.d. fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale høgskole og er også fagutviklingssykepleier ved postoperativ- og intensivavdelingen ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform