Sissel With Stephansen

Sissel With Stephansen

Sissel With Stephansen er statsautorisert revisor og førstelektor i finansregnskap ved Nord universitet. Hun har en master i regnskap og revisjon fra BI og har erfaring med privat revisjon fra Ernst & Young. Hennes faginteresse er innenfor regnskap, skatt og revisjon.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2