Sissel Lisa Storli

Sissel Lisa Storli

Sissel Lisa Storli er utdannet sykepleier, intensivsykepleier og kandidat i sykepleievitenskap, og hun er ph.d. Storli er ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Gjennom mange år har hun vært opptatt av pasientperspektivet i intensivsykepleien. På 1990-tallet deltok hun i de første utviklingsprosjektene med bruk av dagbøker til pasienter. Storlis doktorgradsavhandling “Living with experiences and memories from Intensive Care” (2007) utforsket pasienters erfaringer og minner fra forløp med intensivbehandling. Avhandlingen ga blant annet innsikt i dagbokens betydning for pasienten i ettertid. Storli har ledet arbeid med nasjonale anbefalinger for dagbokskriving. Hun har, sammen med andre nordiske forskere, publisert artikler innenfor dette området. For tiden deltar Storli i planlegging av nye studier om oppfølging av pasienter og deres pårørende.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform