Sissel Hadland
© Foto: Magne Hadland

Sissel Hadland

Sissel Hadland er barnehagelærer og tidligere styrer i Spangereid naturbarnehage. Sissel har et brennende engasjement for leseglede og har etablert en god lesegledekultur i sin egen barnehage. Hun har i flere år jobbet aktivt for å fremme leselyst også i andre barnehager gjennom foredragsvirksomhet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform