Sissel Bøckmann

Omtale
Sissel Bøckmann er cand.san. i sykepleievitenskap og er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun er fagansvarlig for undervisning og testing i medikamentregning ved vernepleierutdanningen. Bøckmann har tidligere skrevet boken Utviklingshemning og sorg, 2008, Cappelen Akademisk Forlag.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1