Siri Ytrehus
© Foto: Ivar Solheim

Siri Ytrehus

Siri Ytrehus er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, og leder for Fagseksjon for tverrfaglige master- og videreutdanningsprogrammer ved instituttet. Hun er sykepleier og har doktorgrad i sosiologi. Ytrehus har spesialisert seg på forskning om velferdsspørsmål og kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilbakevendende temaer i hennes forskning er eldreomsorg, boligpolitikk, organisering og utvikling av boliger og tjenester for utsatte grupper, familieomsorg og demens.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform