Siri Waage

Siri Waage

Siri Waage er senterkoordinator ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland universitetssjukehus, og forsker ved Universitetet i Bergen. Hun er sykepleier og har ph.d. om søvn og helse blant skiftarbeidere. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor søvn, døgnrytme og helse relatert til skiftarbeid

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform