Siri H. Kleven

Siri H. Kleven

Siri Kleven er sykepleier og klinisk spesialist ved Oslo Universitetssykehus HF, avdeling Ullevål. Hun har mange års erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåkning og hjertekirurgisk avdeling. Hun har jobbet på nevrointensiv avdeling ved Ullevål sykehus hvor hun har levert sin spesialistoppgave. Hun har også jobbet med organdonasjon og organtransplantasjon. Foruten klinisk praksis har hun flere års erfaring med undervisning av kollegaer og ansatte ved sykehuset. Kleven har også internasjonal sertifisering i traumesykepleie TNCC og er sertifisert AHLR instruktør.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Type
Språk/målform