Siri Brelin

Siri Brelin

Siri Brelin er overlege i palliativ medisin ved Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold, og har en ph.d.-grad i palliativ medisin. Hun er spesialist i allmennmedisin og er godkjent lege innenfor kompetanseområdet palliativ medisin. Brelin har tidligere jobbet ved sykehjem og som fastlege i nær tjue år. Hun deltok i revideringen av Den norske legeforenings retningslinjer for lindrende sedering. Hun har vært leder i Norsk forening for palliativ medisin, og er nestleder i Rådet for legeetikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2