Siren Eriksen

Siren Eriksen

Siren Eriksen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og seniorforsker/redaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier, har en master i profesjonsetikk og en ph.d. i sykepleievitenskap. Eriksen har jobbet i mange år med utdanning og forskning. Hun har også bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og fra den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform