Sindre M. Dyrstad

Sindre M. Dyrstad

Sindre M. Dyrstad (sindre.dyrstad@uis.no) er professor i idrettsvitenskap og leder av Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Hans fordypning er innen folkehelse og fysisk aktivitet, samt treningslære. Dyrstad har en ph.d. fra Norges idrettshøgskole fra 2006.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform