Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole og har en bistilling ved sengepost for lindrende behandling ved Oslo Universitetssykehus. Steindals forskningsområder er KOLS, symptomlindring og palliasjon. Han er leder for Forskningsnettverk for lungesykepleiere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform