Sigurd Høst

Sigurd Høst

Sigurd Høst har vært medieforsker siden begynnelsen av 1970-tallet, og er nå pensjonist med tilknytning til Høgskulen i Volda. Han er magister i sosiologi fra universitetet i Oslo 1970, og arbeidet først ved intervjuavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Deretter var han forsker ved daværende Institutt for presseforskning i Oslo, så høgskuledosent ved Høgskulen i Volda og til slutt forskningsleder ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Den første spesialiteten var kvantitative publikumsundersøkelser, men fra midten av 1980-tallet har han vært mest opptatt av det norske avismønsterets utvikling. Noen aktuelle publikasjoner er Norske lytter- og seervaner (1979), læreboken Daglig mediebruk (utgaver 1987 og 1998) og Aviskonkurransen (1996). For perioden fra 1994 til 2020 har han publisert årlige statistikk- og kommentarrapporter i serien Avisåret. E-post: sighoest@online.no

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3