Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, der hun også er studiekoordinator. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Drageset har også en førsteamanuensis II-stilling ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform