Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset

Sigrunn Drageset er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet anestesisykepleier og har ph.d-graden på en avhandling om mestring, sosial støtte og psykologiske reaksjoner i den diagnostiske og preoperative fasen av brystkreft.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform