Sigrun Hvalvik

Sigrun Hvalvik

Omtale
Sigrun Hvalvik arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hun var doktorgradsstipendiat i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo i perioden 1998–2002 og disputerte til dr.polit.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, i 2002 over avhandlingen Bergljot Larsson og den moderne sykepleien. Hun har vært sykepleierepresentant i Regional etisk komité for medisinsk forskning, Helse Sør-Øst i 8 år. Hvalvik har utgitt en rekke publikasjoner innenfor området sykepleie, og arbeider og forsker nå innen området aldring og eldreomsorg.
Titler i salg

Listen er tom