Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad

Sigrid Stokstad er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet cand.jur. ph.d., og har hatt rettsregler om styring og demokrati i offentlig sektor som forskningsfelt i mange år. Fram til sommeren 2021 var hun forsker II på By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. I dag har hun fagansvar for forvaltningsrett på Institutt for offentlig rett. Av Stokstads publikasjoner kan nevnes «Short- and Long-Term Delegation: What Are the Effects on Politicians’ Sense of Control?» (med Winsvold, M. S. & Zeiner, H. H.) i Public Management Review, «Delt lederskap i Oslo kommune» (med Klausen, J-E. E. & Myrvold, T.) i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, og «Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune» i Tøssebro, H.N. (red.), Ugyldighet i forvaltningsretten.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2