Sigrid Blömeke

Sigrid Blömeke

Sigrid Blömeke er professor og senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo. Ho var tidligere professor ved Humboldt-universitetet (Berlin), Michigan State University og Universitetet i Hamburg. Blömeke har doktorgrad i sosiologi og habilitasjon i utdanningsvitenskap. Hun forsker på lærerkompetanse og dens effekter på elevenes utvikling, var prosjektleder for TEDS-M og medlem av ekspertgruppa i TALIS. Blömeke har fått flere priser for framragende forskning, blant annet fra Universitetet i Oslo, det tyske vitenskapsselskapet for utdanningsforskning (GERA) og Universitetet i Paderborn, Tyskland.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2