Signy Hansen

Signy Hansen

Signy Hansen er utdannet anestesisykepleier (1980). Hun har veilederutdanning, er klinisk spesialist i anestesisykepleie og er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hansen har arbeidet som praksisveileder i 12 år.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform