Sigmund Alfred Anderssen
© Foto: Norges Idrettshøgskole

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund A. Anderssen er professor i fysisk aktivitet og helse og leder av Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han arbeider bredt innen fysisk aktivitet og helse, blant annet med kartlegging av aktivitetsvaner og fysisk form i befolkningen, skolebaserte intervensjoner og anbefalinger for fysisk aktivitet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform