Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten er sykepleier, har utdanning i gestaltveiledning og er dr.polit. i sykepleievitenskap.
Hun har bred undervisningserfaring fra høgskoler og har holdt kurs en rekke steder i Norge og Norden for øvrig. Forskningsinteressen er knyttet til veiledning, kommunikasjon og empowerment. Tveiten har skrevet flere lærebøker og fagartikler. Hun har erfaring som leder i
sykepleierutdanningen og er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform