Sevald Høye
© Foto: Sevald Høye

Sevald Høye

Professor Sevald Høye (f.1950) er utdannet sykepleier (1975), intensivsykepleier (1978), tok lærerlinjen ved Norges Sykepleierhøgskole (1980) og embetseksamen i sykepleievitenskap (1991). Han er ph.d. med avhandlingen The strength of cultural diversity – The perspectives of family members and nurses on their encounters in intensive care units UiStavanger (2009). Høye har tidligere arbeidet innen klinisk sykepleie ved neurokirurgisk avdeling, Rikshospitalet (1975-1979). Siden 1980 har han vært ansatt som høgskolelektor og førsteamanuensis, og som dekan ved sykepleierutdanningen Høgskolen i Hedmark, Elverum (1994-2000). Høye har forsket og publisert vitenskapelige artikler innen intensivsykepleie, flerkulturalitet, pårørende og hjemmesykepleie. For tiden deltar han i et internasjonalt forskningsprosjekt om Life circumstances, health status and professional development among nursing students in Indonesia and Scandinavia, samt i forskning på palliativ omsorg og kunnskapsbasert praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform