Sara Blikstad Nyegaard

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018 og har utgitt Norsk start 8-10 Kom i gang og Norsk start 8–10 Norsk (LK20).

Titler i salg

Viser 1 - 12 av 12