Samira Lekhal
© Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven Fotostudio

Samira Lekhal

Samira Lekhal har studert medisin og psykologi, er spesialist i indremedisin med doktorgrad i forebygging av overvekt og livsstilssykdom. Hun har siden 2011 vært seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og leder seksjon for barn og unge. Samira er blant de fremste eksperter på overvekt og livssykdommer i Norge. Hun leder i tillegg «Fra kunnskap til handling», et nasjonalt kompetanseprogram for å fremme sunne kostholdsvaner og forebygge overvekt og livsstilssykdom hos barn og unge. Samira er initiativtaker og leder av SunnereBarn for bedre mattilbud og kosthold i norsk barnehage og SFO. Samira Lekhal er også grunnlegger av GreeNudge, en virksomhet som jobber for økt helse og bærekraft til alle deler av befolkningen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform